Husen på LTH (husstyrelser)

LTHs byggnader styrs av en husstyrelse som leds av en husprefekt.

A-IKDC

 • Lars-Henrik Ståhl, prefekt
 • Johnny Åstrand, stf prefekt, husprefekt A
 • Gerd Johansson, prefekt Institutionen för designvetenskaper
 • Giorgos Nikoleris, föreståndare undervisningsverkstaden, husprefekt IKDC,
 • Andreas Svensson, lokalcontroller
 • 2 studentrepresentanter  

E-huset (Egen hemsida)

 • Mats Cedervall, ordförande, husprefekt
  Informationsteknologi
 • Prefekten, institutionen för elektro- och informationsteknik
 • Prefekten, institutionen för datavetenskap
 • Prefekten, institutionen för mätteknik & industriell elektroteknik
 • Prefekten, institutionen för elektro- och informationsteknik
 • Prefekten, Institutionen för teknik och samhälle
 • Andreas Svensson, lokalcontroller
 • 2 studentrepresentanter

Kemicentrum

 • Karl-Erik Bergkvist, ordförande, husprefekt
  Kemiska institutionen (KILU)
 • Prefekten, Kemiska institutionen (KILU)
 • Prefekten, Institutionen för kemiteknik
 • Prefekten, Institutionen för livsmedelsteknik
 • Två studentrepresentanter 

Kårhuset

 • Jan Åke Nilsson, husprefekt

LTHs Studiecentrum

 • Jan Åke Nilsson, husprefekt

M-huset(Egen hemsida)

 • Peter Berling, ordförande, husprefekt
 • Matti Ristinmaa, Institutionen för byggvetenskaper
 • Ulf Jeppsson, institutionen för mätteknik & industriell elektroteknik
 • Prefekten, Institutionen för maskinteknologi
 • Prefekten, Institutionen för reglerteknik
 • Prefekten, institutionen för teknisk ekonomi och logistik
 • 2 studentrepresentanter 

Matematikhuset

 • Mario Natiello, ordförande, husprefekt
 • Institutionsstyrelsen utgör i övrigt husstyrelsen

V-huset (Egen hemsida)

 • Per-Gunnar Alm, husprefekt
  Institutionen för bygg- och miljöteknologi
 • Prefekten, Institutionen för bygg- och miljöteknologi
 • Prefekten, Institutionen för byggvetenskaper
 • Prefekten, Institutionen för teknik och samhälle
 • Prefekten institutionen för mätteknik & industriell elektroteknik
 • 2 studentrepresentanter
Page Manager: andreas.Svensson@kansli.lth.se | 2019-02-15