Forskarutbildningsnämnd

Forskarutbildningsnämnden (FUN) har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå, inklusive kvalitetsansvar vid LTH med hänsyn till strategiska mål satta av LTH:s styrelse. Forskarutbildningsnämnden fattar beslut om bland annat gemensamma utbildningsfrågor på forskarnivå och kvalitetshöjande åtgärder. FUN beslutar om ärenden som rör LTH:s forskarutbildning i de delar som anges i LTH:s delegationsordning.

Ordinarie ledamöter:

 • Annika Mårtensson, prorektor, ordförande
 • Margareta Sandahl, FU-ledare, vice ordförande
 • Anders Gustafsson, FU-ledare
 • Anders Ahlberg, LTH-gemensam studierektor
 • David Kinsella, studentrepresentant
 • Ellen Palm, studentrepresentant 
 • Erik Swietlicki, vicerektor för forskning
 • Gudbjörg Erlingsdottir, FU-ledare
 • Henrik Paldán, studeranderepresentant
 • Thomas Johansson, FU-ledare 
 • Åsa Håkansson, FU-ledare

Gruppsuppleant:

 • Camilla Nyquist Magnusson, studeranderepresentant 

Sakkunniga tjänstemän – ständigt adjungerade:

 • Carolina Rytterkull, biträdande kanslichef, utbildningschef
 • Christina Åkerman, avdelningschef Kvalitetsstöd
 • Maria Bajuk, utbildningskoordinator Internationella avdelningen

Administrativt ansvarig:
Katarina Celander-Öhrström
Telefon: 046-222 1778
E-post: katarina.celander-ohrstrom@lth.lu.se

Forskarutbildningsnämnden sammanträder

Hösten 2019
27 augusti 15.00-17.00 - OBS tiden!
24 september 13.00-15.00 FAK
22 oktober 13.00-15.00 FAK
19 november 13.00-15.00 FAK
17 december 13.00-15.00 FAK

Våren 2020
28 januari 13-15 FAK
25 februari 13-15 FAK
24 mars 13-15 FAK
21 april 13-15 FAK
19 maj 13-15 FAK
16 juni 13-15 FAK

FAK = Fakultetsklubben

Temadag FUN och FN
25 oktober 12.00-16.00 Elite Hotel Ideon

Möte FUN och Studierektorer FU

Page Manager: katarina.celander-ohrstrom@lth.lu.se | 2019-02-15