lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Vision, mål och strategier

Vision

En gränsöverskridande teknisk högskola inom ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människans villkor.

Verksamhetsidé

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en fakultet inom Lunds universitet. Vårt uppdrag är att ta det samlade ansvaret för utbildning och forskning i teknikvetenskap, arkitektur och industridesign inom universitetet. Vi bedriver i huvudsak verksamhet i Lund och vid Campus Helsingborg.

Vi skapar och förmedlar kunskap och ställer viktig kompetens till förfogande för samhället. Denna kompetens kommer till nytta för utveckling och för innovationer.

Verksamheten bedrivs inom institutioner som skapar en god arbetsmiljö och studiesocial miljö. Institutionerna omfattar flera forskningsområden och garanterar en hållbar vetenskaplig och pedagogisk miljö. All verksamhet präglas av höga krav på kvalitet och förnyelse samt integration mellan utbildning och forskning.