lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Vision, mål och strategier

Vision

Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen

LTH | Lunds universitet

LTH är en del av Lunds universitet. Vi har det samlade ansvaret för utbildning och forskning i teknik­vetenskap, arkitektur och industridesign inom universitetet.

LTH har idag flera av Sveriges mest attraktiva utbildningar och en mycket bred forskning. Inom flera av våra forskningsområden är vi världsledande, till exempel nanoteknologi, förbränningsfysik och medicinsk teknik.

LTH har nästan 10 000 studenter och omkring 1 600 anställda från hela världen. Våra utbildningar ges på LTH:s Campus i Lund och på Campus Helsingborg.