lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Wallenbergpriset i matematik till Erik Wahlén

2016-05-12

Erik Wahlén har tilldelats Wallenbergpriset i matematik för sitt viktiga bidrag till teorin för partiella differentialekvationer, speciellt lösningen (med Ehrnström) av Whithams förmodan.

Wallenbergpriset i matematik delas ut av Svenska Matematikersamfundet med medel från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse. Wallenbergpriset delas ut till löftesrika unga svenska matematiker.