lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Vattenpris till Hans Hansson

2015-12-28

Hans Hansson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, tilldelas 2016 års vattenpris för sitt långvariga arbete med kusterosion. Hans Hansson har tidigare fått ge namn åt en av bryggorna i Ystads sandskog, där han arbetat för att bevara kusten.

Vattenpriset delas ut av föreningen Vatten som förenar branschfolk på myndigheter och forskningsinstitutioner i hela landet och bland annat arrangerar VA-mässan. Prissumman är 40 000 kronor.