lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Uppmärksammad robotik-forskning

2015-06-22

Vid IEEE International Conference on Robotics and Automation 2015 (ICRA2015) ICRA2015, världens mest ansedda internationella robotikkonferens, uppmärksammades ett konferensbidrag från forskare i reglerteknik vid LTH.

Det handlar om konferensbidraget:

 

• Stolt, Andreas; Linderoth, Magnus; Robertsson, Anders; Johansson, Rolf, Detection of Contact Force Transients in Robotic Assembly

 

som nominerades för:

 

•  Best Conference Paper Award

•  Best Student Paper Award

•  Best Automation Paper Award 

 

Någon vinst för artikeln som beskriver forskning inom ROSETTA-projektet (Ref. FP7 ICT-230902 ROSETTA)  blev det inte:

 

- Dock är finalistnomineringen hedrande i sig och mycket uppmärksammat i robotiksfären. ICRA är den främsta och mest kvalitetsselektiva vetenskapliga robotikkonferensen i världen, och årets konferens ICRA2015 var en stor konferens med cirka 2700 deltagare, säger en nöjd Rolf Johansson, forskare i reglerteknik.