lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Stefan Andersson-Engels belönas av KVA

2014-03-14

Kungl. Vetenskapsakademien ger Lindbomska belöningen 2014 på 30 000 kr till Stefan Andersson-Engels; ”för betydelsefulla insatser för att förstå och tillämpa, samt undervisa om medicinsk optik och speciellt ljusutbredningen i mänsklig vävnad.” Belöningen kommer delas ut vid allmän sammankomst 11 juni 2014.