lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Professor Hans Hanson tilldelades H.M. Konungens medalj

2015-06-30

Hans Hanson, professor vid avdelningen Teknisk vattenresurslära inom Institutionen för Bygg- och miljöteknologi, tilldelades nyligen H.M. Konungens medalj "för förtjänstfulla insatser rörande erosionsproblematiken".

Läs mer