lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Prisat logistikexjobb

2015-02-11

Richard Lämsä och Sebastian Mattsson.

RELEX Supply Chain Award har tilldelats LTH-studenterna Richard Lämsä och Sebastian Mattsson, I-programmet, för deras examensarbete ”Undersökning av inköp i detaljhandelsföretag – Att förstå effekterna av ett centrallager.”

Examensarbetet fick beröm för den starka metoden som baserade sig på riktiga case studier. Lämsä och Mattsson strävade efter att erbjuda en tydlig modell på vilka effekter centraliserat inköp har på den köpande organisationen, processerna och kompetensen samt hur övergången påverkar ett företags struktur och dynamik.