lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Pris till logistikforskare

2014-12-18

Sebastian Pashaei och Jan Olhager.

Doktorand Sebastian Pashaei och professor Jan Olhager erhöll ”2014 Harry Boer Highly Commended Award” för rapporten ”The impact of global operations on product architecture” som presenterades vid årskonferensen för European Operations Management Association (EurOMA), Palermo, Italien.