lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Pris till framstående avhandling och examensarbeten

2017-05-17

Sedan ett antal år delar Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta ut pris till ett framstående avhandlingsarbete samt till särskilt framstående examensarbeten. Årets pristagare är Magnus Arnell, som utöver äran får 100 000 kronor, samt studenterna Vilhelm Sjölund och Ida Mexnell som får 25 000 kronor vardera. Även Sparbankstiftelsen Skåne delar ut ett pris till framstående examensarbete, vilket i år går till Iason Bournas och Ludvig Haav som får dela på 25.000 kronor.

I sin avhandling, Performance Assessment of Wastewater Treatment Plants: Multi-Objective Analysis Using Plant-Wide Models har Magnus Arnell utvecklat ett modellverktyg för att utvärdera hållbarheten i avloppsreningsprocesser.

- Min modell tar ett bredare grepp om hållbarhet. Bland de kriterier som inkluderas ingår inte bara de traditionella vattenkvalitet och kostnader utan också växthusgasutsläpp, energieffektivitet och global miljöpåverkan, säger han.

Modellerna kan också användas för att beskriva energiåtervinning genom samrötning på avloppsreningsverk. Likaså kan verktyget avvändas för att utvärdera driftsstrategier på reningsverk och optimera dem för en effektivare och mer hållbar drift.

Enligt motiveringen är avhandlingen "en av de absolut bästa som presenterats vid institutionen för Industriell Elektroteknik och Automation under alla år".

Studenterna examensarbeten handlar om effektiva godstransporter. Vilhelm Sjölunds arbete heter "Zero Waste within the food sector and an evaluation of the package-free distribution of two different food products” och Ida Mexnells: ”Effektiv förmedling av hållbara godstransporter - med fous på kortdistanstransporter”.

Iason Bournas och Ludvig Haav prisas av Sparbankstiftelsen Skåne för sitt examensarbete "Multi-objective Optimization of Fenestration Design in Residential spaces. The Case of MKB Greenhouse, Malmö, Sweden" inom ramen för masterprogrammet "Energi- och miljöeffektiva byggander". Enligt motiveringen har deras examensarbete ger många värdefulla resultat och kunskaper och fångat intresset från välrenommerade arkitektkontor.

Forskningspriset och priset för framstående examensarbete delas ut varje vår i samband med LTHs examenshögtid som i år äger rum den 19 maj.

Läs också om pristagarna på Färs och Frosta sparbanksstiftelses hemsida: http://www.sparbanksstiftelsenfof.se/stipendier/forskningspriser/lunds-tekniska-hogskola/index1,87.htm