lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Pris för bästa exjobb

2014-11-17

LTH-studenterna Erik Bergman och Jonas Persson har tilldelats Svensk Fjärrvärmes pris för årets bästa examensarbete i kategorin Ekonomi/samhällsvetenskap. Erik och Jonas spenderade vårterminen på Kraftringen med att färdigställa arbetet, med titeln ”Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ – en jämförelse mellan fjärrvärme och värmepumpar ur ett kundperspektiv i Lunds kommun”.

Läs mer