lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Pedagogiskt pris till engagerad LTH-lärare

2017-03-29

LTH-läraren Ebrahim Parhamifar har tilldelats Nordiskt vägforums pedagogiska pris på 50 000 kronor.

Ebrahim Parhamifar arbetar sedan 25 år på LTH:s institution för teknik och samhälle, på trafik- och vägavdelningen och dessförinnan arbetade han på Malmö gatukontor och Trafikverket i Iran. Konsten att bygga vägar är hans specialitet.

– Det är viktigt att uppmärksamma personer som med engagemang och kunskap bidrar till kunskap och innovation inom vägbyggnad. Det vill vi göra med vårt pedagogiska pris säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör och ordförande i Nordiskt Vägforum.

Ebrahim Parhamifar har bland annat medverkat till att kursutbudet inom vägbyggnad tredubblats och att högskoleingenjörsprogrammet i Väg- och Trafikteknik har startats. Ebrahim Parhamifar la fram sin avhandling "Analysis of Response and Development of Permanent Deformation of Unbound Granular Materials Using a Testing Box Technique" 2011.

Ebrahims strävan att utveckla pedagogiska metoder gjorde att han år 2004 tilldelades utmärkelsen

Excellent Teaching Practice (ETP), en utmärkelse som tilldelas lärare som systematiskt utvecklat sin

pedagogik och undervisning. Ebrahim Parhamifar har också varit med och skrivit en lärobok i vägbyggnad, som används på flera universitet och högskolor.

Nordiskt Vägforums svenska avdelnings pedagogiskt pris ska belöna nytänkande och utveckling av kvaliteten i undervisnings- och lärandeprocessen inom NVF:s verksamhetsområden. Årligen delar man ut pris på upp till 50 000 kronor.