lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Partikelacceleratorer i miniformat

2014-12-04

Olle Lundhs forskning är grundvetenskap, men möjliga applikationer som testas är cancerterapi och intensiv röntgenstrålning.

Olle Lundh, forskare i atomfysik vid LTH, blir en av årets "Wallenberg Academy Fellows".

Utnämningen är en del av den satsning som Knut och Alice Wallenbergs stiftelses satsning gör på unga forskare. Det är Sveriges största privata satsning och den ska ge unga forskare möjlighet att ta sig an svåra och långsiktiga forskningsfrågor. Sammanlagt delas mellan 5-9 miljoner kronor var ut åt 29 forskare vid svenska lärosäten. 

Om Olle Lundhs forskning:

I anläggningar som CERN accelereras partiklar i kilometerlånga tunnlar för att uppnå de höga energinivåer som krävs för tillämpningar inom fysik, biokemi och medicin. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Olle Lundh försöka utarbeta en teknik som ger samma energinivåer på en sträcka som är upp till 10,000 gånger kortare.

Partikelacceleratorer används för grundläggande studier av elementarpartiklar, men är också viktiga för strålbehandling av cancer och för att få fram den intensiva röntgenstrålning som krävs vid kartläggningar av proteiners uppbyggnad. Anläggningarna är avgörande för vetenskapen, men är samtidigt extremt kostsamma eftersom det behövs långa underjordiska tunnlar för att accelerera partiklar till önskade energinivåer.

Dr Olle Lundh, vid institutionen för fysik, Lunds universitet, ska utforska potentialen i en ny teknik som kan korta dessa sträckor med flera tiopotenser. Han riktar en ultrakort ljuspuls från en högeffektlaser mot atomer i en gas. Det leder till att atomerna joniseras; det bildas fria negativt laddade elektroner och positivt laddade joner. Lasern trycker undan elektronerna medan de tyngre jonerna ligger mer eller mindre stilla. Den laddningsseparation som då uppstår genererar ett extremt starkt elektriskt fält som går att använda för att accelerera partiklar till höga energinivåer på en mycket kort sträcka.

Tekniken är lovande och målet är nu att göra den tillämpbar. 

Sammanlagt 29 forskare i Sverige har valts ut i årets program.