lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nytt pedagogiskt pris till LTH-lärare

2016-02-05

Nordiskt Vägforums svenska avdelning har inrättat ett Pedagogiskt pris för att belöna nytänkande och utveckling av kvaliteten i undervisnings- och lärandeprocessen inom NVF:s verksamhetsområden. 2016 års pedagogiska pris har tilldelats: Conny Svensson, Lunds Tekniska Högskola.