lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Nuets förnöjsamhet - pris för bästa artikel

2016-04-01

Ulrika Sandén har för artikeln Nuets förnöjsamhet vunnit Sveriges sociologförbunds Torgny T. Segerstedts pris för bästa artikel 2015. Ulrika är projektassistent på Innovationsteknik vid Designvetenskaper och arbetar med satsningen ”Proaktiv cancervård” som handlar om patienters och närståendes livskvalitet och hur man kan förenkla livet i en svår livskris som cancer innebär.

Juryns motivering till priset:

Nuets förnöjsamhet : en grundad teori om livsval och överlevnadsstrategier i Sociologisk Forsknings nummer 2/2015 är en metodologiskt grundlig, innovativ och medryckande berättelse om uppkomsten och upprätthållandet av ett ethos i ett litet nordnorskt samhälle. Med sitt vetenskapliga upplägg och självständiga grepp på ämnet utgör den ett spännande och högkvalitativt inlägg i vetenskaplig diskussion.