lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Medalj för utveckling av ultraljud

2016-09-21

Professor emeritus i elektrisk mätteknik Kjell Lindström tilldelas Ian Donald Technical Development Award 2016 av International Society of Ultrasound in Obstetrics and gynecology. En medalj som utdelas till en individ som har gjort stora insatser för den tekniska utvecklingen av ultraljud inom obstetrik och gynekologi. Medaljen delas ut till minne av Ian Donalds pionjärinsatser vid universitetet i Glasgow, då man 1958 publicerade den första ultraljudsbilden av ett foster. Kjell Lindström får utmärkelsen den 25 september, i samband med 26th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and gynecology i Rom.