lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LUFOSS Scholarship Awards 2016

2016-10-21

LUFOSS (Lund University Fund for Open Source Software) delar ut stipendier som ska hjälpa till att stimulera mjukvaruutvecklingen i regionen, med fokus på öppen källkod. Två LTH:are fick  stipendium 2016.

LUFOSS PhD Student scholarship 2016
Niklas Fors är doktorand i datavetenskap vid Lunds universitet. Som resultat av ett industrisamarbete har Niklas utvecklat Bloqqi, ett nytt språk för feature-orienterad programmering av automationssystem. Bloqqi är ett öppenkällkodsprojekt och inkluderar både en kompilator och en visuell editor för språket. Niklas har också bidragit till flera andra öppenkällkodsprojekt, speciellt till metakompilatorerna JastAdd och JavaRAG.

LUFOSS Undergraduate student scholarship 2016

Erik Gärtner studerar datavetenskap vid Lunds Universitet och är för närvarande utbytesstudent vid Georgia Tech i USA. Han har bidragit med flera öppenkällkods-projekt inom grafteori och analys av naturligt språk. Hans två mest populära projekt är grafvisualiseringsbiblioteket dTree samt ett bibliotek för attitydanalys kallat Sentimental. Han är även en flitig buggfixare i många öppenkällkodsprojekt.