lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTH-professor årets innovatör

2014-09-23

Bo Adamson, prisad professor emeritus

Bo Adamson, professor emeritus i byggnadskonstruktionslära vid LTH, har utsetts till Årets innovatör i tävlingen Årets framtidsbyggare.

Bo Adamson tog examen från KTH 1948, blev teknologie licentiat 1951 och teknologie doktor 1955. Bos forskning har bl.a. rört värmebalans i byggnader, d.v.s. byggnaden som ett energisystem och detta systems effektivisering genom utnyttjande av datorsimulering.

Tävlingen Årets framtidsbyggare arrangeras av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande i samarbete med Lunds universitet och Fastighetsvärlden.

I samma tävling tog även de fyra LTH-teknologerna Evian Elzinga, Alejandro Pacheco Diéguez, Martin Adolfsson och Hannes Hjerpe hem priset Årets talang. Det priset går till studenter som visat särskilt intresse och talang för energieffektivt byggande. Teknologerna studerar alla masterutbildningen i Energi- och Miljöeffektiva Byggnader vid Campus Helsingborg.