lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kungl. Vetenskapsakademien prisar två LTH:are

2017-03-09

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Edlundska priset 2017 till Professor Kenneth Wärnmark, LTH, ”för hans genombrott inom forskning kring järn-baserade sensitorer för färgämnessolceller”

och Wallmarkska priset 2017 till Professor Ulf Nilsson, LTH, ”för hans forskning kring molekylär igenkänning av syntetiska substanser och naturliga biomolekyler som förenar fundamentala frågeställningar på molekylär nivå med kandidatstudier för nya läkemedelssubstanser”

Priserna kommer att delas ut vid akademiens ordinarie sammankomst 8 november 2017.