lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ingvar Carlsson Award till LTH-forskare

2015-06-10

Pontus Gisselson, Lunds tekniska högskola, institutionen för reglerteknik har som en av 12 unga forskare tilldelats Ingvar Carlsson Award för 2015. Priset som i år delas ut för sjätte gången (vartannat år) är utformad för att möjliggöra för unga forskare som gjort sin postdok utomlands att återvända till Sverige och etablera sig som självständiga forskare. Var och en får fyra miljoner kronor samt ett personligt stipendium på 60 000 kronor.

Pontus Gisselson har tillbringat ett och ett halvt år i Stanford. Nu flyttar han hem med sin dator för att utveckla nya algoritmer för realtidsoptimering med hjälp av en doktorand han nu kan anställa. Ett mål med hans ICA-projekt är att skapa optimeringsalgoritmer för bildrekonstruktion i medicinsk bildbehandling, MR.