lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Hans Hanson väljs in i IVA

2016-06-10

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid sin senaste akademisammankomsten in sju nya ledamöter, bland dem Hans Hanson.

Professor Hans Hanson, teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, väljs in i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad. Kungl. IVA består av beslutsfattare och experter från näringsliv, akademi och förvaltning.

Hans Hanson mottog  1989 Sigge Thernwalls Stora Byggpris, 2001 The Florida Shore & Beach Preservation Association Engineering Award, 2014 guldmedalj av HM Konungen Carl XVI Gustaf och 2015 Föreningen Vattens Vattenpris. Han medverkade 1994 till skapandet av Erosionsskadecentrum och arrangerade 1986 Sveriges första erosionskonferens samt 1989 Sveriges första kustklimatkonferens.

Läs mer på IVA:s webbplats