lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Förbränningens födelseögonblick

2014-12-05

Edouard Berrocal i forskningslabbet där han utvecklar en laserteknik som ska utröna vad som händer i förbränningens innersta. Bild: Kristina Lindgärde.

Edouard Berrocal, forskare i förbränningsfysik vid LTH, har fått ett av de mest prestigefyllda utmärkelserna unga forskare kan få; ERC Starting Grant.

För prissumman på 1,5 miljoner euro kommer han under närmaste femårsperiod utröna vad som händer i förbränningens avgörande födelseögonblick, då bränsle-vätskan sprutas in i kammaren och förvandlas till ånga. På sikt kan forskningen leda till miljövanligare motorer i flygplan, bilar och förbränningsanläggningar.

- Det här skedet är idag bokstavligen höjt i dunkel eftersom det inte går att se vad som händer. Bilderna blir suddiga eftersom de extremt små dropparna sprider ljuset överallt, berättar Edouard Berrocal som nu ska utveckla en metod som kan bringa klarhet i problemet när det gäller flytande bränslen, såsom bensin, disel m.m.

Med hjälp av en egenutvecklad laserteknik framträder nämligen plötsligt bränslesprejens inre, hittills okända struktur. Detta innebär att det blir lättare att simulera hur effektiva olika insprutningsmetoder är. Man slipper att i blindo prova sig fram i en ”trial and error-process” för att hitta bästa sättet att utforma olika delar.

- Man vet att förändringar av insprutningen kan minska bränsleförbrukningen mycket, men inte vilka förändringar som verkligen spelar roll. Med större förståelse skulle insprutningen också kunna göras ”smart” och anpassas efter stundens behov, som bland annat beror på bränsletyp, körhastighet och omgivande temperatur, säger Edouard Berrocal.

Pengatillskottet innebär att Edouard Berrocal kan bygga upp en egen forskargrupp. I början av nästa år kommer han anställa två doktorander och en postdoc.

Fakta 

ERC Starting Grant ges till unga toppforskare med potential att bli framtidens forskningsledare internationellt inom sitt fält. Pengarna är mycket prestigefyllda och söks i stor konkurrens (sökande från hela världen men med en värdinstitution inom EU). De sökande utvärderas på å ena sidan projektidén och å andra sidan sitt CV/Track record. Utvärderingsprocessen sker i två steg med intervju i Bryssel i steg två. Det Europeiska forskningsrådet (ERC) delar i år ut drygt 320 stycken ERC Starting Grants.

Lunds universitet har för närvarande 26 individuella ERC grants enligt nedan samt två så kallade ”Proof of Concept” som är en mindre summa pengar för att kommersialisera forskningsresultaten från ERC-projekt.

Starting Grant

2008, Fredrik Kahl

2009, Deniz Kirik

2010, Anders Mikkelsen

2010, Niclas Burenhult

2010, Ramin Massoumi

2011, Anders Johansen

2011, Johannes Lindvall

2011, Olle Melander

2012, Malin Parmar

2012, Oskar Hansson

2012, Johan Malmström

2012, Kristian Pietras

2013, Kimberly Dick Thelander

2014, Edouard Berrocal

                            

Consolidator Grant                 

CoG 2013, David Bryder

Advanced Grant                       

AdG 2008, Anne L'Huillier

AdG 2008, Villy Sundström

AdG 2008, Bengt Sundén

AdG 2009, Marcus Aldén

AdG 2010, Leif Groop

AdG 2010, Patrik Brundin

AdG 2011, Håkan Olsson

AdG 2011, Birger Schmitz

AdG 2013, Anne L'Huillier

AdG 2013, Peter Schurtenberger

AdG 2013, Sara Linse

                            

Proof of Concept                       

PoC 2012, Deniz Kirik

PoC 2013, Anne L'Huillier

Läs mer här erc.europa.eu/starting-grants eller på Vinnovas hemsida:  http://www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Horisont-20201/Spetskompetens/European-Research-Council/