lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Färs & Frostas forskningspris

2014-08-22

Färs & Frostas forskningspris på 100 000 kronor delades vid LTHs examenshögtid ut till Martin Ek som publicerade sin avhandling i december 2013 med följande titel: ”Analysis of Structure, Composition and Growth of Semiconductor Nanowires by Transmission Electron Microscopy”. Arbetet har utförts vid Centrum för analys och syntes vid Kemiska institutionen i nära samarbete med Fasta tillståndets fysik vid Fysikinstitutionen.

Motivering:
Martin Ek har varit med och utvecklat nya revolutionerade tillväxtmetoder för nanotrådar (Aerotaxi) och har utvecklat metoder för att bestämma deras polaritet.

Hans arbete har omfattatanalys av struktur och sammansättning på atomär nivå i nanotrådar. Han har studerat hur dopning och ändringar i växningsparametrar påverkar perfektionen och därmed nanotrådarnas möjligheter till framtida tillämpningar inom LED-belysning, solceller och hjärnavläsande elektroder.

 

Arbetet är av synnerligen hög klass både experimentellt och teoretiskt. Bland annat kan nämnas hans utveckling och applicering av beräkningskonstruktioner av atomupplösta bilder tagna vid olika fokus, vilket ger en slutlig upplösning i bilden som överträffar vad elektronmikroskop egentligen kan prestera. Arbetena är publicerade i mycket välrenommerade vetenskapliga tidskrifter av hög klass.