lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbeten prisade

2014-03-24

Tekniska föreningen i Hälsingborg delade ut stipendier för bästa examensarbeten på Ingenjörshögskolan. Varje stipendiat erhöll 5.000 kronor och ett fång blommor.

De prisade examensarbetena är:

Pernilla Carlström, byggteknik med arkitektur: BIM och organisationskommunikation i byggprocessen. En beskrivning av Skanska Stomsystems informationshantering

Anders Emanuelsson och Andreas Jansson, byggteknik - väg-/trafikteknik: Dynamisk skjuvreometer för reologisk undersökning av bitumen

Joel Lindholm och Johan Thorsberg, datateknik: OAuth version 1. Oa och 2.0 - en säkerhetsjämförelse

Max Fjelner Collins, elektroteknik med automation: Flernivåomvandlartopologier för lågspända drivsystem

Ludvig Pålsson, byggteknik - järnvägsteknik: Kostnadseffektiva restidsförbättringar