lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete prisat av IPS

2017-02-07

Oscar Lindén, student på riskhanteringsprogrammet, har fått pris av Intresseföreningen för processäkerhet (IPS) för bästa examensarbete med inriktning mot processäkerhet. Examensarbetet beskriver en metod för bedömning av riskfaktorer vid underhållsarbeten.