lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Utvägen blev att föreslå urban vägg för mötesplatser och biologisk mångfald

2016-10-06

BILDKÄLLOR: Ludvig Hofsten

Arkitektstudenten Ludvig Hofsten från LTH återvände nyss från sitt utbytesår i Tokyo. För att klara omställningen och stiltjen i Sommarsverige deltog han i tävlingen Alla ska få bo – och vann första pris. Hans förslag Hangout Habitat är tänkt att uppföras på KTH:s campus och är ett slags urban möbel av träreglar där insekter, växter och människor kan trivas.

Ludvig Hofsten studerar femte året på arkitektlinjen och har vunnit första pris i tävlingen Alla ska få bo, där studenter tävlade i att utforma insektsholkar i urban miljö.

Hans förslag Hangout Habitat är ett slags möbel i staden i form av en trädgårdsvägg som ger plats åt olika livsformer.

För närvarande befinner sig Ludvig Hofsten i Marocko, där han är på studieresa och tillsammans med kurskamrater ägnar sig åt spatiala experiment, eller närmare bestämt åt att studera djurs och växters lösningar i naturen och omvandla det till arkitektur. 


Varför ett förslag till urban möbel som ger biologisk mångfald på KTH:s campus?

När jag hörde talas om tävlingen hade jag nyss återvänt från mitt utbytesår i Tokyo. Det är stor skillnad på den intensiva mångmiljonstaden Tokyo och Sommarsverige, så det var en omställning och jag var tvungen att sätta tänderna i något. En vecka ägnade jag mig åt det här förslaget, som ska göra det möjligt att värna om pollinerande insekter i stadsmiljö. 


Är den svår att bygga?

Den borde varken vara komplicerad eller dyr att bygga. Den är uppbyggd av träreglar. 
 

Skulle den kunna förverkligas också på hemmaplan,?

Ja, det skulle vara kul att göra den på LTHs campus. Vi kan ju tala om det när jag kommer tillbaka.
 
 
Tiina Meri

  
Fakta / Förstapriset i Alla ska få bo

Alla ska få bo arrangerades av Dome of Visions i samarbete med i samarbete med NCC, KTH och Bee Urban med stöd från Sveriges Arkitekter.

Så här löd juryns motivering till varför första priset gick till Ludvig Hofsten från LTH för förslaget Hangout Habitat.

”Hangout Habitat har alla förutsättningar att kunna bli ett 'häng' på KTH:s campus där insekter, växter och människor kan samspela och trivas tillsammans.”


Här kan du läsa mer
om Alla ska få bo och Hangout Habitat:

https://www.arkitekt.se/tavling/student-competition-shelter-for-all/