lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

”Det här projektet tänker jag fortsätta jobba med”

2015-12-08

Björn Boyd Isacsson vill bidra med mer när det gäller verktyget Ushahidi som underlättar för människor bland annat efter en naturkatastrof.

Björn Boyd Isacsson som är fjärdeårsstudent vid LTH tänkte att ett hackathon för att hjälpa mänskligheten framåt kunde vara ”lite kul”. Det slutade med att hans grupp av frivilliga ”hackare” vann pris – och med ett nytt engagemang för Ushahidi, ett verktyg som bland annat används vid naturkatastrofer.


Under Open Hack – Coding for Humanity, ett välgörande hackathon som hölls på initiativ av LTH-studenter i Malmö i början av december, vann datateknikstudenten Björn Boyd Isacsson och hans grupp Fuzzy Data pris för bästa bidrag till öppen källkod.

Motiveringen löd ”For solving a key challenge with quickly and openly structuring for Ushahidi”, och i gruppen ingick även Christian Hernvall, som studerar datavetenskap vid LTH.

- Vår grupp arbetade med att se till att oorganiserad data som skickas in till Ushahidi ska bli möjlig att analysera och att rätt information ska hamna på rätt plats. Ur en textmängd ska det exempelvis bli möjligt att utläsa vilken geografisk plats som avses, förklarar Björn Boyd Isacsson.

Han läser fjärde året till civilingenjör i datateknik och tar just nu del av en två månader lång yrkesträning vid IBM.

Till Open Hack kom Björn egentligen för att, för IBM:s räkning, fungera som coach under eventet där deltagarna genom öppen källkod bidrog till olika lösningar i mänsklighetens intresse. 

Det kunde kanske bli ”lite kul”, tänkte Björn innan hackathonet börjat.

- Men sedan märkte jag att jag kunde göra mer än att bara vara coach, att jag kunde delta och tillägga något. För mig var Open Hack ett sätt att ge något, ett sätt att hjälpa, och det här projektet tänker jag fortsätta att jobba med.

Fakta / Ushahidi

Ushahidi är en så kallad crowdplattform utvecklad i Kenya, ursprungligen för att kartlägga de våldsamheter som följde efter presidentvalet i slutet av 2007. Därefter har Ushahidi vuxit och använts vid exempelvis flera naturkatastrofer.

Fakta / Priskategorier under Open Hack – Coding for Humanity

Most Impactful For A Humanitarian Crisis

Best Open Source Contribution

Best Experience For Public Service

Best Visual Experience

Best Gamification

Peoples Choice Award

Most Awesome School Challenge