lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Carl Borrebaeck tilldelas Biotech Builders Award 2017

2017-08-31

Carl Borrebaeck, föreståndare för CREATE Health och professor vid Institutionen för immuntekologi, har tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen Biotech Builders Award för sin banbrytande forskning och framträdande roll som entreprenör inom life science.

Carl Borrebaeck tilldelades priset under en ceremoni i Stockholm den 28 augusti med motiveringen att han är en framgångsrik entreprenör som bidragit till skapandet av en rad nya life science-företag, däribland Alligator Bioscience, Immunovia, BioInvent och SenzaGen. Även hans ansträngningar för att bygga vetenskapliga nätverk som CREATE Health, Medicon Village, NOME (Nordic Mentor Network for Entrepreneurship) och Cancer Crosslinks-konferensen bidrar enligt motiveringen till hans position som en framstående "bioteknikbyggare" och god representant för svensk life science.

Bakom de life science-företag som professor Borrebaeck har grundat ligger många år av excellent forskning på avdelningen för Immunteknologi, LTH, Lunds universitet.

Professor Borrebaeck startade 2006 det translationella cancercentret CREATE Health vid LTH med syfte att på ett effektivare och bättre sätt ta forskningen ut till nytta för patienterna.

 

FAKTA | CREATE Health

CREATE Health är ett translationellt cancercenter som arbetar multidisciplinärt och involverar fyra fakulteter vid Lunds universitet. Det startades 2006 med syfte att med avancerade tekniker utveckla förbättrade terapier och diagnostik samt att underlätta för forskningsresultaten att nå kliniken och därmed patienterna. 

Translationell forskning innebär forskning där sjukdomsproblem som identifieras inom vården blir basen för laboratoriebaserade undersökningar. Förhoppningen är att resultaten ska kunna återföras till vården i form av förbättrad diagnostik eller behandling.