lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Bodil Ryderheim tilldelas Gunilla Jarlbro-utmärkelsen 2014

2013-12-31

Avdelningschef Bodil Ryderheim tilldelas Gunilla Jarlbro-utmärkelsen 2014 för sitt engagemang och sitt civilkurage i frågor som rör studenters rättigheter. Ökad jämställdhet är en fråga om rättvisa och demokrati, det gäller såväl anställda som studenter vid Lunds universitet.