lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Best Paper Award

2016-09-22

Jan Olhager och Sebastian Pashaei.

Jan Olhager och Sebastian Pashaei, Institutionen för teknisk ekonomi och logistik, LTH, tilldelades Best Paper Award för “Product Architectures and Global Operations Networks” på the 5th World Conference on Production and Operations Management. Konferensen äger rum vart fjärde år i samverkan mellan organisationer i Europa (EurOMA: European Operations Management Association), USA (POMS: Production and Operations Management Society) och Japan (JOMSA: Japanese Operations Management and Strategy Association). Årets konferens var i Havanna på Kuba, med runt 420 deltagare och 350 presentationer.