lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Vattenpris till LTH:are

2018-03-19

Johanna Sörensen tar emot New Generation-priset från Föreningen Vattens ordförande Marta Ahlquist-Juhlén. Foto: Privat

Föreningen Vatten har delat ut New Generation-priset till Johanna Sörensen. Priset skall delas ut till en yngre person eller grupp av personer, verksamma i Sverige, som genom hög kompetens, engagemang, initiativkraft, nytänkande och framåtanda bidrar till en sund och hållbar utveckling inom vattenområdet.

Motivering:
Johanna Sörensen för sitt engagemang och nytänkande. Johanna startade sina forskarstudier vid LTH 2012. Hennes avhandlingsarbete "Urban Flooding in a Changing Climate" var i början inriktat på modellering. Det har senare utvecklats till att innehålla mer av systemtänkande och hållbarhetsaspekter. Hennes forskning är nu en del av ett stort multidisciplinärt forskningsprojekt om urbana översvämningar. Johanna driver många samarbeten över institutionsgränser och har handlett flertalet examensarbeten. 

- Det känns kul att få ett fint pris lagom till att jag ska disputera. Det gör mig stolt och ger extra energi när jag står i startgropen för forskarkarriären, säger Johanna Sörensen.