lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Bästa exjobb i byggindustrin

2018-03-19

Byggindustrins tävling om bästa examensjobb 2017 är avgjord och Vera Rytter och Ann Thilderkvist, vid Lunds Tekniska Högskola på Campus Helsingborg, vann 30-poängsklassen. Deras ex-jobb handlade om Well Building Standard. Syftet  var att undersöka vilka faktorer som är viktiga för en god inomhusmiljö och hur de kan tillämpas av fastighetsbolag.

Vera Rytter har sedan exjobbet blev klart fortsatt på civilingenjörsprogrammet i väg- och vattenbyggnad i Lund och Ann Thilderkvist har fått jobb som biträdande entreprenadingenjör på Peab Byggservice.

Läs mer här