lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Bästa examensarbete 2015

2015-11-05

Styrelsen för Lunds Byggmästarklubb har utsett bästa examensarbete 2015.

Stipendiater 2015

Oskar Linderoth

Sulfat och svavelsyraangrepp på prefabricerade betongrör i VA-miljö

Avdelning Byggnadsmaterial 

  

Karin Wennberg

Vårt gemensamma – min fristad

Arkitektur

 

Sofie Olin

Väderskydd vid byggproduktion
Avdelning Byggproduktion

Stipendieutdelningen äger rum torsdag 19 november kl 15.00 i Konferensrummet, Avdelningen för byggnadsmaterial, V-huset