lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Anna Nilson får pris för arbetet med dagens ljus

2016-12-13

– Jag ville skapa olika rum, rum både för sömnbehovet och för den aktiva stunden, säger Anna Nilson om sitt gestaltningsprojekt, en förskola med tänkt placering i Malmö. Illustrationer: Anna Nilson

Sitt examensarbete gjorde arkitektstudenten Anna Nilson i samarbete med Fojab arkitekter. Nu belönas hon med ett stipendium på 10 000 kronor från Lunds Byggmästareklubb för ”Dagens ljus”, en studie av miljöcertifieringssystemens inverkan på arkitektur.

Anna Nilson blev färdig arkitekt i september 2015 och arbetar sedan dess kvar på arkitektfirman Fojab – idag ritar hon lägenheter i Helsingborg, Göteborg och Malmö.

Inom ramen för sitt examensarbete gjorde Anna Nilson också ett gestaltningsprojekt, en förskola med tänkt placering i Kalkbrottet i Malmö.

– Jag ville skapa olika rum, rum både för sömnbehovet och för den aktiva stunden. Jag ville skapa en skillnad i rumsligheten när det gäller, ljus beroende på om barnen ska sova, springa, leka eller exempelvis måla. Jag tyckte också att det var viktigt att barnen skulle få uppleva dagsljusets skiftning under dagen, då det påverkar vår dygnsrytm, koncentrationsförmåga och vårt känsloläge, säger Anna Nilson.

I miljöcertifieringssystemen som Anna Nilson tittat på återkommer krav på dagsljus. Systemen syftar till att få fram hållbara byggnader med låg miljöpåverkan – och därför finns regler för inomhusmiljö, energi, materialval.

Arbetet som arkitekt, är det då lika roligt som Anna Nilson trodde att det skulle vara?

– Det är precis lika kul som jag trodde. I skolan var vi ofta våra egna beställare. Nu är det skönt att en riktig beställare kommer med sina krav och att vi utifrån dem kan prata ihop oss om de bästa lösningarna. Jag tycker om att rita för andra och förverkliga deras vision, och att ge något litet extra.

Tiina Meri

 

FAKTA / Lunds Byggmästareklubbs stipendier

År 2016 delade Lunds Byggmästareklubb ut stipendier till:

Chatrine Gustavsson och Madeleine Sjödahl
Kommunikation i byggprocessens projekteringsskede med agila metoder
Avdelningen Byggproduktion vid LTH, handledare Radhlinah Aulin

Anna Nilson
En studie av miljöcertifieringssystemens dagsljuskriteriers inverkan på arkitekturen
Avdelningen för arkitektur vid LTH, handledare Jouri Kanters, Helena Bülow-Hube