lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Årets Student på LTH

2015-11-17

Tomas Nilsson, årets student på LTH.

Tomas Nilsson, civilingenjörsstudent inom elektroteknik, mottog under ARKAD-gasquen priset ARKAD Awards Scholarship - Årets Student på LTH. Stipendiet är ett samarbete mellan ARKAD och McKinsey & Company. Stipendiet på 15 000 SEK går till en student vid LTH baserat på hans/hennes utmärkta studieresultat samt engagemang i olika aktiviteter vid sidan om studierna.

Läs mer om ARKAD Awards här