lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Anmäl Dig till LTHs nämndsintroduktion!

Den 1 april 2012 sjösätts LTHs nya nämndsorganisation. Organisationen omfattar såväl utbildningsnämndsorganisationens nämnder, programledningar och beredningar, forskningsnämnder och karriär- och rekryteringsnämnd samt berörda funktioner vid LTH gemensamt.

Material från introduktionsprogram kan ni hitta här