lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ledningsgruppen för grundutbildning

Ledningsgruppen för grundutbildningen (LG GU) har det övergripande ansvaret för helheten för utbildningen på grundläggande och avancerad nivå och fattar därmed beslut baserat på beslut och riktlinjer från LTHs styrelse om gemensamma LTH-frågor som strategiska planer, kvalitetshöjande åtgärder, programstruktur och ekonomisk fördelning till utbildningarna.

 

Ledningsgruppen består av:
Annika Mårtensson, prorektor, ordförande
Kristofer Modig, områdesansvarig kemi-bioteknik, vice ordförande
Klas Ernald Borges, områdesansvarig samhällsbyggnad
Carin Andersson, områdesansvarig maskinteknik - design
Carina Fasth, områdesansvarig fysik - matematik
Martin Höst, områdesansvarig elektroteknik - datateknik
Martin Tunér, vicerektor för internationella frågor
Carolina Rytterkull, utbildningschef/biträdande kanslichef
Anders Lundqvist Persson, studeranderepresentant
, studeranderepresentant
Pontus Landgren, studeranderepresentant
Christine Sjölander, studeranderepresentant
Henrik Steen, ekonom, ständigt adjungerad

Administrativt stöd:

Katarina Celander-Öhrström 046-2221778,

katarina.celander-ohrstrom@lth.lu.se

 Ledningsgruppen för grundutbildning sammanträder

11 januari 13.15-16.00 Fakultetsklubben
25 januari 13.15-15.00  Fakultetsklubben
8 februari 13.15-16.00 Fakultetsklubben
27 februari 13.15-15.00 Hollywood 
8 mars 13.15-16.00 Fakultetsklubben 
22 - 23 mars Internat The Lodge lunch-lunch 
5 april 13.15-16.00 Fakultetsklubben
18 april 10.15-12.00 Fakultetsklubben
3 maj 13.15-16.00 Fakultetsklubben
15 maj 13.15-15.00 Smörlyckan
31 maj 13.15-16.00 Fakultetsklubben
14 juni 13.15-15.00 Fakultetsklubben

Sammanträden Programledare (PL):

28 februari 13.15-15.00 Hollywood 
14 maj 13.15-15.00 Boklunden Navet ihop med SR GU

Sammanträden Studierektorer GU:
14 februari 13.15-15.00 Hollywood
14 maj 13.15-15.00 Boklunden Navet ihop med PL