lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Ledningsgruppen för grundutbildning

Ledningsgruppen för grundutbildningen (LG GU) har det övergripande ansvaret för helheten för utbildningen på grundläggande och avancerad nivå och fattar därmed beslut baserat på beslut och riktlinjer från LTHs styrelse om gemensamma LTH-frågor som strategiska planer, kvalitetshöjande åtgärder, programstruktur och ekonomisk fördelning till utbildningarna.

 

Ledningsgruppen består av:
Annika Mårtensson, prorektor, ordförande
Kristofer Modig, områdesansvarig kemi-bioteknik, vice ordförande
Klas Ernald Borges, områdesansvarig samhällsbyggnad
Carin Andersson, områdesansvarig maskinteknik - design
Carina Fasth, områdesansvarig fysik - matematik
Martin Höst, områdesansvarig elektroteknik - datateknik
Anders Lundqvist Persson, studeranderepresentant
, studeranderepresentant
Pontus Landgren, studeranderepresentant
Susanne Håkansson, ekonom, ständigt adjungerad

Administrativt stöd:

Katarina Celander-Öhrström 046-2221778,

katarina.celander-ohrstrom@kansli.lth.se

 Ledningsgruppen för grundutbildning sammanträder

24/8 kl. 13.15-16.00 Fakultetsklubben
7/9 kl. 09.15-12.00 Fakultetsklubben 
21/9 kl. 10.15-12.00 Fakultetsklubben
5/10 kl. 09.15-12.00 Fakultetsklubben 
19/10 kl. 10.15-12.00 Fakultetsklubben 
9/11 kl. 09.15-12.00 Fakultetsklubben
16/11 kl. 10.15-12.00 Fakultetsklubben
30/11 kl. 09.15-12.00 Fakultetsklubben
14/12 kl. 10.15-12.00 Fakultetsklubben

Sammanträden Programledare:

 

Sammanträden Studierektorer GU: