lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Rekryteringsnämnd LTH

Mandatperiod 
2016-01-01—2018-12-31 (studenterna utses för ett år i taget)

Ordinarie ledamöter
Olle Holst, ordförande, professor, bioteknik
Carina Fasth, vice ordförande, universitetslektor, fysik
Patrick van Hees, professor, brandteknik
Maria Sandsten, professor, matematikcentrum
Pontus Landgren, studeranderepresentant
Robin Bernstråle, studeranderepresentant

Gruppsuppleanter
Frida Sandberg, universitetslektor, biomedicinsk teknik
Mattias Kärrholm, professor, arkitektur
Björn A Söderström, studeranderepresentant
En vakant plats som suppleant för studenterna

 

 

Administrativt stöd:
Johan Dietsch
Tel: 046-222 37 61

Christine Holander
Tel: 046-222 81 35

Jacob Branting
Tel: 046-222 37 23

Rekryteringsnämnden sammanträder

Våren 2018

16 januari, kl. 10.15-12.00

24 januari, kl. 13.15-16.00

13 februari, kl. 9.00-12.00

6 mars, kl. 9.00-12.00

4 april, kl. 13.15-16.00

24 april, kl. 9.00-12.00

15 maj, kl. 9.00-12.00

5 juni, kl. 13.15-16.00

URVALSDAGAR

9 februari

16 februari

2 mars

13 mars