lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Rekryteringsnämnd LTH

Mandatperiod 
2019-01-01—2021-12-31 (studenterna utses för ett år i taget)

Ordinarie ledamöter
Professor Patrick van Hees (Institutionen för bygg- och miljöteknologi) - Ordförande
Universitetslektor Carina Fasth (Fysiska institutionen)
Professor Mattias Kärrholm (Institutionen för arkitektur och byggd miljö)
Professor Maria Sandsten (Matematikcentrum)
Pontus Landgren, studeranderepresentant
Robin Holtz Bernståle, studeranderepresentant

Suppleanter
Professor Jan-Olle Malm (Kemiska institutionen)
Universitetslektor Joakim Pagels (Institutionen för designvetenskaper)
Björn A Söderström, studeranderepresentant
En vakant plats som suppleant för studenterna

 

 

Handläggare:

Frågor skickas till Rekryteringsnämnden

Johan Dietsch
Telefon: 046-222 3761

Anne Liljendahl
Telefon: 046-222 9203

Rekryteringsnämnden sammanträder

Våren 2019

17 januari, kl. 10.00-12.00

6 februari, kl. 13.00-16.00

26 februari, kl. 9.00-12.00

13 mars, kl. 13.00-15.00

28 mars, kl. 13.00-16.00

11 april, kl. 13.00-15.00

2 maj, kl. 9.00-12.00

20 maj, kl. 9.00-12.00

10 juni, kl. 13.00-16.00