lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Karriärnämnd LTH

Mandatperiod
2019-01-01 - 2021-12-31 (studenterna utses för ett år i taget)

Ordinarie ledamöter
Professor Johan Revstedt (Institutionen för energivetenskaper) - Ordförande
Professor Maria Kihl (Institutionen för elektro- och informationsteknik)
Professor Johan Mauritsson (Fysiska institutionen)
Docent Frida Sandberg (Institutionen för biomedicinsk teknik)
Carl Fürst, studeranderepresentant
Robin Holtz Bernståle, studeranderepresentant

Suppleanter
Professor Jan-Olle Malm (Kemiska institutionen)
Universitetslektor Joakim Pagels (Institutionen för designvetenskaper)
Två vakanta platser som suppleant för studenterna

 

 

Administrativt stöd:

Ying Pan
Tel: 046-222 30 09

Karriärnämnden sammanträder

Våren 2019

24 januari, kl. 8.30-12.00

14 februari, kl. 8.30-12.00

12 mars, kl. 8.30-12.00

9 april, kl. 8.30-12.00

13 maj, kl. 13.00-16.30

4 juni, kl. 8.30-12.00

17 juni, kl. 13.00-16.30