lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Karriärnämnd LTH

Mandatperiod
2016-01-01 - 2018-12-31 (studenterna utses för ett år i taget)

Ordinarie ledamöter
Olle Holst, ordförande, professor, bioteknik
Johan Revstedt, vice ordförande, professor, strömningsteknik
Maria Kihl, professor, internetsystem
Marie Paulsson, professor, livsmedelsteknologi
Stefan Marusic, studeranderepresentant
Robin Bernstråle, studeranderepresentant

Gruppsuppleanter
Bengt Martinsson, professor, kärnfysik
Frida Sandberg, forskare, biomedicinsk teknik
Mattias Kärrholm, professor, arkitektur och bygg miljö
Två vakanta platser som suppleant för studenterna

 

 

Administrativt stöd:

Ying Pan
Tel: 046-222 30 09

Karriärnämnden sammanträder

Hösten 2018

29 augusti, kl. 8.30-12.00

20 september, kl. 13.00-16.30

15 oktober, kl. 8.30-12.00

15 november, kl. 8.30-12.00

10 december, kl. 13.00-16.30