lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskningsnämnd

Forskningsnämnden (FN) har det övergripande strategiska ansvaret för att främja och utveckla forskningen vid LTH med hänsyn till strategiska mål satta av LTHs styrelse.   

Ordinarie ledamöter:
Viktor Öwall, rektor, ordförande
Erik Swietlicki, vicerektor för forskning, vice ordförande
Catharina Sternudd, universitetslektor
Charlotta Johsson, vicerektor för samverkan och innovation
David Kinsella, studentrepresentant
Erik Serrano, professor
Eva Nordberg Karlsson, professor
Hanna Isaksson, universitetslektor
Karl-Erik Årzén, professor
Marcus Bäcklund, studentrepresentant
Per Tunestål, professor
Victor Millnert, studentrepresentant

Karin Assarsson, ekonom, ständigt adjungerad
Veronica Gummesson, Tf kanslichef, ständigt adjungerad 

Gruppsuppleanter:
Camilla Nyquist Magnusson, studentrepresentant
Johan Granholm, studentrepresentant

Administrativt ansvarig:
Margareta Forsberg, 046-222 7107, margareta.forsberg@lth.lu.se 

Forskningsnämnden sammanträder

Våren 2018:

17 januari.00-15.00

14 februari, 13:00-15:00

7 mars, 13.00-15.00

28 mars, 10.00-12.00

25 april, 13.00-15.00

30 maj, 10.00-12.00

13 juni, 10.00-12.00

Hösten 2018:

29 augusti 13.00-15.00

26 september 13.00-15.00

2 oktober, 13.00-17.00

31 oktober, 13.00-15.00

28 november 13.00-15.00

12 december, 13.00-15.00

Temadag med forskarutbildningsnämnden:
9 maj, 09.00-16.00
13 november, 13.00-16.00