lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Forskningsnämnd

Forskningsnämnden (FN) har det övergripande strategiska ansvaret för att främja och utveckla forskningen vid LTH i enlighet med beslut och riktlinjer från LTHs styrelse. FN beslutar om ärenden som rör LTHs forskning i de delar som anges i LTHs delegationsordning.

Ordinarie ledamöter:
Viktor Öwall, rektor, ordförande
Erik Swietlicki, vicerektor för forskning, vice ordförande
Charlotta Johsson, vicerektor för samverkan och innovation
Hanna Isaksson, universitetslektor
Eva Nordberg Karlsson, professor
Erik Serrano, professor
Catharina Sternudd, universitetslektor
Per Tunestål, professor
Karl-Erik Årzén, professor
Marcus Bäcklund, studeranderepresentant
David Kinsella, studeranderepresentant
Victor Millnert, studeranderepresentant
Karin Assarsson, ekonom, ständigt adjungerad

Gruppsuppleanter:
Johan Granholm, studeranderepresentant
Camillla Nyguist Magnusson, studeranderepresentant

Administrativt stöd:
Margareta Forsberg, 046-222 7107, margareta.forsberg@.lth.lu.se

 

 

FORSKNINGSNÄMNDENS SAMMANTRÄDEN

Hösten 2017:
tisdag 22/8, 13-15
tisdag 19/9, 13-15
onsdag 11/10, 13-15
onsdag 25/10, 13-15
tisdag 21/11, 13-15
onsdag 6/12, 13-15

Våren 2018:
onsdag 17/2, 13-15
onsdag 14/2, 13-15
onsdag 7/3, 13-15
onsdag 28/3, 10-12
onsdag 25/4, 13-15
onsdag 30/5, 10-12
onsdag 13/6, 10-12