lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Forskarutbildningsnämnd

Forskarutbildningsnämnden (FUN) har det övergripande ansvaret för utbildning på forskarnivå, inkl. kvalitetsansvar vid LTH med hänsyn till strategiska mål satta av LTHs styrelse. Forskarutbildningsnämnden fattar beslut om bl.a. gemensamma utbildningsfrågor på forskarnivå och kvalitetshöjande åtgärder. FUN beslutar om ärenden som rör LTHs forskarutbildning i de delar som anges i LTHs delegationsordning.

Ordinarie ledamöter:
Annika Mårtensson, prorektor, ordförande
Per Kristiansson, FU-ledare, vice ordförande
Anders Ahlberg, LTH-gemensam studierektor
Carl Johannesson, studentrepresentant
Cintia Bertacchi Uvo, FU-ledare
Ellen Palm, studentrepresentant (föräldraledig)
Erik Swietlicki, vicerektor för forskning
Margareta Sandahl, FU-ledare
Mats Ohlin, FU-ledare
Thomas Johansson, FU-ledare

Gruppsuppleant:
Carl-William Palmqvist, studentrepresentant

Sakkunniga tjänstemän - ständigt adjungerade
Carolina Rytterkull, biträdande kanslichef, utbildningschef
Christina Åkerman, avdelningschef Kvalitetsstöd
Lotta Malmborg, utbildningskoordinator Internationella avdelningen

Administrativt ansvarig: Katarina Celander-Öhrström, 046-222 1778,
katarina.celander-ohrstrom@lth.lu.se

 

 

Forskarutbildningsnämnden sammanträder

Våren 2018:

16 januari, 13.00-15.00

13 februari, 13.00-15.00

13 mars, 13.00-15.00

10 april, 13.00-15.00

8 maj, 13.00-15.00

5 juni, 13.00-15.00


Hösten 2018:

4 september, 13.00-15.00

25 september, 13.00-15.00

23 oktober, 13.00-15.00

20 november, 13.00-15.00

18 december, 13.00-15.00

Workshops med studierektorer för forskarutbilding 2018

26/2 kl 13.00-16.00
23/5 kl 13.00-16.00
27/9 kl 13.00-16.00
29/11 kl 13.00-16.00