lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Styrelser och nämnder

LTHs styrelse sammanträder

2018-02-05 - 2018-02-06 internat

2018-04-11

2018-06-08

2018-09-18

2018-10-23

2018-12-14

Ledningsgruppen för grundutbildning sammanträder

11 januari 13.15-16.00 Fakultetsklubben
25 januari 13.15-15.00  Fakultetsklubben
8 februari 13.15-16.00 Fakultetsklubben
27 februari 13.15-15.00 Hollywood 
8 mars 13.15-16.00 Fakultetsklubben 
22 - 23 mars Internat The Lodge lunch-lunch 
5 april 13.15-16.00 Fakultetsklubben
18 april 10.15-12.00 Fakultetsklubben
3 maj 13.15-16.00 Fakultetsklubben
15 maj 13.15-15.00 Fakultetsklubben
31 maj 13.15-16.00 Fakultetsklubben
14 juni 13.15-15.00 Fakultetsklubben
28 juni 13.15-16.00 Fakultetsklubben

Sammanträden Programledare (PL):
28 februari 13.15-15.00 Hollywood 
14 maj 13.15-15.00 Boklunden Navet ihop med SR GU

Sammanträden Studierektorer GU:
14 februari 13.15-15.00 Hollywood
14 maj 13.15-15.00 Boklunden Navet ihop med PL

Forskningsnämnden sammanträder

Våren 2018:

17 januari, 13.00-15.00

14 februari, 13:00-15:00

7 mars, 13.00-15.00

28 mars, 10.00-12.00

25 april, 13.00-15.00

30 maj, 10.00-12.00

13 juni, 10.00-12.00

Forskarutbildningsnämnden sammanträder

Våren 2018:

16 januari, 13-15

13 februari, 13-15

13 mars, 13-15

10 april, 13-15

8 maj, 13-15

5 juni, 13-15

Karriärnämnden sammanträder

Våren 2018

30 januari, kl. 13.15-16.30

20 februari, kl. 13.15-16.30

21 mars, kl. 13.15-16.30

10 april, kl. 13.15-16.30

2 maj, kl. 13.15-16.30

22 maj, kl. 13.15-16.30

7 juni, kl. 8.30-12.00

19 juni, kl. 13.15-16.30

Rekryteringsnämnden sammanträder

Våren 2018

16 januari, kl. 10.15-12.00

24 januari, kl. 13.15-16.00

13 februari, kl. 9.00-12.00

6 mars, kl. 9.00-12.00

4 april, kl. 13.15-16.00

24 april, kl. 9.00-12.00

15 maj, kl. 9.00-12.00

5 juni, kl. 13.15-16.00