lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

Styrelser och nämnder

LTHs styrelse sammanträder

2018-02-05 - 2018-02-06 internat

2018-04-11

2018-06-08

2018-09-18

2018-10-23

2018-12-14

Ledningsgruppen för grundutbildning sammanträder

14 juni 13.15-15.00 FAK
HÖSTEN 2018
23 augusti 13.00-16.00 FAK
6 september 13.00-15.00 FAK
20 september 13.00-16.00 FAK
4 oktober 13.00-15.00 FAK
18 oktober 13.00-16.00 FAK
8 november 13.00-16.00 FAK
22 november 13.00-16.00 FAK
6 december 13.00-15.00 FAK
20 december 13.00-16.00 FAK
FAK = Fakultetsklubben

Sammanträden Programledare (PL):

19 september 13.00-16.00 Hollywood 
5 december 13.00-16.00 Hollywood ihop med SR GU

Sammanträden Studierektorer GU:
2 oktober 13.00-16.00 Brunnen, Studiecentrum
5 december 13.00-16.00 Hollywood Navet ihop med PL

Forskningsnämnden sammanträder

Våren 2018:

17 januari 13-15.00

14 februari 13:00-15:00

7 mars 13.00-15.00

28 mars 10.00-12.00

25 april 13.00-15.00

30 maj 10.00-12.00

13 juni 10.00-12.00

Hösten 2018:

29 augusti 13.00-15.00

26 september 13.00-15.00

2 oktober 13.00-17.00

15 oktober 13.00-16.00 (extra möte) 

31 oktober 13.00-15.00

28 november 13.00-15.00

12 december 13.00-15.00

Temadag med forskarutbildningsnämnden:
9 maj, 09.00-16.00  
13 november, 13.00-16.00

Karriärnämnden sammanträder

Hösten 2018

29 augusti, kl. 8.30-12.00

20 september, kl. 13.00-16.30

15 oktober, kl. 8.30-12.00

15 november, kl. 8.30-12.00

10 december, kl. 13.00-16.30

Rekryteringsnämnden sammanträder

Hösten 2018

14 augusti, kl. 13.00-16.00

31 augusti, kl. 9.00-12.00

19 september, kl. 13.00-16.00

9 oktober, kl. 9.00-12.00

7 november, kl. 13.00-16.00

28 november, kl. 13.00-16.00

17 december, kl. 13.00-16.00