lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Prefekter

Institutionen för arkitektur och byggd miljö

 • Catharina Sternudd
 • Johnny Åstrand (stf)

Institutionen för biomedicinsk teknik

 • Johan Nilsson
 • Ingrid Svensson (stf)

Institutionen för bygg- och miljöteknologi

 • Jesper Arfvidsson
 • Peter Johansson (stf)

Institutionen för byggvetenskaper

 • Matti Ristinmaa
 • Susanne Heyden (stf)

Institutionen för datavetenskap

 • Per Runeson
 • Görel Hedin (stf)

Institutionen för designvetenskaper

 • Fredrik Nilsson
 • Kirsten Rassmus-Gröhn (stf)

Institutionen för elektro- och informationsteknik

 • Daniel Sjöberg
 • Fredrik Tufvesson (stf)

Institutionen för energivetenskaper

 • Magnus Genrup
 • Martin Tunér (stf) 

Fysiska institutionen 

 • Joachim Schnadt
 • Per Kristiansson (stf)

Institutionen för immunteknologi

 • Sara Ek
 • Mats Ohlin (stf)

Kemiska institutionen

 • Leif Bülow
 • Ola Wendt (stf)

Institutionen för kemiteknik

 • Mattias Alveteg
 • Ola Wallberg (stf)

Institutionen för livsmedelsteknik

 • Yvonne Granfeldt
 • Marie Wahlgren (stf)

Institutionen för maskinteknologi

 • Jan-Erik Ståhl
 • Aylin Ahadi (stf)

Matematikcentrum

 • Gudrun Gudmundsdottir
 • Kalle Åström (stf)

Institutionen för reglerteknik

 • Anders Rantzer
 • Anton Cervin (stf)

Institutionen för teknik och samhälle

 • Eva Leire
 • Lena Hiselius (stf)

Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

 • Johan Marklund
 • Jan Olhager (stf)

Trafikflyghögskolan

 • Michael Johansson

 

Stf - ställföreträdande