lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English This page in English

LTHs styrelse

LTHs styrelse har ett samlat ansvar för hela verksamheten inom området, omfattande utbildning, forskning, utvecklingsarbete och information samt administrativa uppgifter avseende ekonomi, organisation, tjänster, personal, kontaktverksamhet mm enligt föreskrifter i lag och författning samt universitetsstyrelsens eller universitetets rektors delegation. 

Ordförande 

 • Charlotta Falvin, styrelseproffs, ordförande

Ledamöter 

 • Viktor Öwall, rektor,
  professor Elektro- och informationsteknik
 • Annika Mårtensson, prorektor,
  professor, Bygg- och miljöteknologi
 • Anne Landin, prof, Inst. för byggvetenskaper
 • Maria Johansson, prof, Inst. för arkitektur o byggd miljö
 • Stefan Kröll, prof, Fysiska institutionen
 • Marilyn Rayner, univ. lektor, Inst. för livsmedelsteknik
 • Thomas Laurell, prof, Inst. för biomedicinsk teknik
 • Aylin Ahadi, univ. lektor, Inst. för maskinteknologi
 • Peter Rådström, prof, Kemiska institutionen
 • Marianne Olsson, Inst. för immunteknologi
 • Johan Hugosson, LTHs kansli
 • Sven Landelius, styrelseordförande ESS AB
 • Jerry Bengtson, VD, AB Tetra Pak

Studentrepresentanter ordinarie

 • Jacob Adamowicz
 • Rasmus Kjellén
 • Johan Simonsson

Studentrepresentanter suppleanter

 • Björn Sanders
 • Filippa de Laval
 • Karolina Johansson

Fackliga företrädare med yttrande- och närvarorätt 

 • vakant (SEKO) 
 • vakant (OFR/S) 
 • Fredrik Edman (SACO)  

Föredragande 

 • Fredrik Palmqvist, kanslichef 

Sekreterare 

Kopior av protokoll och angivna bilagor från styrelsesammanträden kan erhållas via sekreteraren.

Sammanträden

2016-02-10

2016-04-04 - 2016-04-05

2016-06-14

2016-09-15

2016-10-26

2016-12-06

Meddelanden

Inga meddelanden