lu.se

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Denna sida på svenska This page in English

LTHs styrelse

LTHs styrelse har ett samlat ansvar för hela verksamheten inom området, omfattande utbildning, forskning, utvecklingsarbete och information samt administrativa uppgifter avseende ekonomi, organisation, tjänster, personal, kontaktverksamhet mm enligt föreskrifter i lag och författning samt universitetsstyrelsens eller universitetets rektors delegation. 

Obs! Bilden kommer att uppdateras till aktuell styrelse för LTH.

Ordförande 

 • Charlotta Falvin, styrelseproffs, ordförande

Ledamöter 

 • Viktor Öwall, rektor,
  professor Elektro- och informationsteknik
 • Annika Mårtensson, prorektor,
  professor, Bygg- och miljöteknologi
 • Anne Landin, prof, Inst. för byggvetenskaper
 • Maria Johansson, prof, Inst. för arkitektur o byggd miljö
 • Stefan Kröll, prof, Fysiska institutionen
 • Marilyn Rayner, univ. lektor, Inst. för livsmedelsteknik
 • Thomas Laurell, prof, Inst. för biomedicinsk teknik
 • Aylin Ahadi, univ. lektor, Inst. för maskinteknologi
 • Eskil Hansen, prof, Matematikcentrum
 • Elisabeth Gersbro-Bülow, LTHs kansli
 • Jörgen Nilsson, Kemiska institutionen
 • Jerry Bengtson, VD, AB Tetra Pak
 • Anders Berglund, Infrasight Labs AB

Studentrepresentanter ordinarie

 • Filippa de Laval
 • Ilse Svensson de Jong
 • Maria Gunnarsson

Studentrepresentanter suppleanter

 • Marcus Bäcklund
 • Pontus Landgren
 • Carl Johannesson

Fackliga företrädare med yttrande- och närvarorätt 

 • vakant (SEKO) 
 • Pia Jablonsky (OFR/S) 
 • Gity Yahoo (SACO)  

Föredragande 

 • Veronica Gummesson, kanslichef 

Sekreterare 

Kopior av protokoll och angivna bilagor från styrelsesammanträden kan erhållas via sekreteraren.

LTHs styrelse sammanträder

2019-02-08

2019-04-25 - 2019-04-26 internat

2019-06-10

2019-09-11

2019-10-23

2019-12-05

 

 

Meddelanden

Inga meddelanden