lunduniversity.lu.se

LTH:s ledning

Viktor Öwall
rektor
046-222 94 69
070-922 37 87
rektor@lth.lu.se 

Annika Mårtensson
prorektor, med särskilt ansvar för utbildning
046-222 73 59
annika.martensson@kstr.lth.se

Beatrice Nordlöf
avdelningschef Ledningsstöd
046-222 71 90
0705-259078
beatrice.nordlof@lth.lu.se

Björn Regnell
vicerektor för digitalisering
046-222 90 09
070-272 90 09
bjorn.regenll@cs.lth.se

Charlotta Johnsson 
vicerektor för samverkan och innovation
046-222 87 89
070-640 87 89
charlotta.johnsson@control.lth.se

Erik Swietlicki
vicerektor för forskning
046-222 96 80
070-992 45 12
erik.swietlicki@nuclear.lu.se

Martin Tunér  
vicerektor för internationella frågor
046-222 40 50
073-152 15 21
martin.tuner@energy.lth.se

Veronica Gummesson
kanslichef
046-222 93 76 
veronica.gummesson@kansli.lth.se

Postadress
LTHs kansli, Box 118
221 00 LUND

Besöksadress
Kårhuset, John Ericssons väg 3