lunduniversity.lu.se

Personalavdelningen

Personalavdelningen vid LTHs kansli stödjer LTHs institutioner och LTHs ledning i HR-frågor. Avdelningen samverkar med Lunds universitets gemensamma HR-funktioner och övriga fakulteter i syfte att genomföra en enhetlig och LU-gemensam strategi inom HR-området. Avdelningens anställda erbjuder sakkunskap och expertis inom ett brett register av HR-relaterade frågor som:

 • Arbetsrätt
 • Personalrekrytering
 • Förhandling
 • Kompetensutveckling
 • Jämställdhets-, mångfalds- och diskrimineringsfrågor
 • Lön och revision
 • Arbetsmiljö
 • Introduktion
 • Rehabilitering
 • Omställning
 • Karriärplanering
 • Befordringar och docenter
 • Organisations- och ledarskapsfrågor

Personalavdelningen verkar också för att utveckla och anpassa rutiner och processer inom HR-området med målsättningen att främja rättssäkerhet och effektivitet. Välkomna att kontakta oss, vi är placerade centralt på LTHs campus i Kårhuset.

 

 

Christine Holander
Tf Personalchef

Tel: 046 - 222 81 35
Mobil: 0704-37 70 90
E-post: Christine.Holander@lth.lu.se

Ansvarar för övergripande personalfrågor vid LTH
Ingår i LTHs ledningsgrupp

Åsa Ahnfelt (tjänstledig)
Rekryteringssamordnare
Mobil: 073 - 084 20 35
E-post: asa.ahnfelt@lth.lu.se

Jeffrey Armstrong
Personalstrateg

Tel: 046 - 222 71 03
Mobil: 070 - 222 10 79
E-post: Jeffrey.Armstrong@lth.lu.se

HR-stöd för institutionen Teknik och samhälle, Matematik och Maskinteknologi
Specialistområde: Jämställdhet, likabehandling och mångfaldsfrågor (JäLM)

Jacob Branting
Samordnare
Tel: 046 - 222 37 23
E-post: Jacob.Branting@lth.lu.se

Maria Carrick (tjänstledig)
Personalsamordnare
Tel: 046 - 222 84 91
E-post: Maria.Carrick@lth.lu.se

Linda Clarin (tjänstledig)
Personalsamordnare

Tel: 046 - 222 71 88
E-post: Linda.Clarin@lth.lu.se

Maria Coutouvalis (tjänstledig)
Personalsamordnare

Tel: 046 - 222 80 53
E-post: Maria.Coutouvalis@lth.lu.se

Johan Dietsch
Rekryteringssamordnare
Tel. 046-222 37 61
E-post: Johan.Dietsch@lth.lu.se

Handläggare LTHs rekryteringsnämnd
Nämnden ansvarar för rekrytering av läraranställningar vid samtliga institutioner vid LTH

Erika Dynell
Personaladministratör

Tel: 046 - 222 9204
E-post: Erika.Dynell@lth.lu.se

Doktorandanställningar

Frida Eneroth
Personaladministratör

Tel: 046 - 222 70 20
E-post: Frida.Eneroth@lth.lu.se

Administrativt HR-stöd för LTHs kansli
Specialistområde: underlag för lönehantering vid LTH

Kristina Fors
Personalsamordnare
Tel: 046 - 222 71 01
E-post: Kristina.Fors@lth.lu.se

HR-stöd för institutionerna Arkitektur, Designvetenskaper, Teknisk ekonomi och logistik, Vattenhallen och Centre for Engineering Education (CEE)
Specialistområde: Rehabiliteringsfrågor

Dan Hyllberg
Personalsamordnare
Tel: 046 - 222 45 31
Mobil: 0708-22 01 88
E-post: Dan.Hyllberg@lth.lu.se

HR-stöd för institutionerna Biomedicinsk teknik, Kemiteknik, Livsmedelsteknik och Kemiska institutionen
Specialistområden: Lönerevision, BESTA-ansvarig vid LTH

Anna Knoblock
Personalsamordnare
Tel: 046 - 222 17 79
E-post: Anna.Knoblock@lth.lu.se

HR-stöd för institutionerna Byggvetenskaper, Elektro- och informationsteknik, Energivetenskaper, och Datavetenskap
Specialistområde: Omställningsfrågor

Jessica Knutsmark
Personalsamordnare
 
Tel: 046 - 222 06 10
E-post: Jessica.Knutsmark@lth.lu.se

HR-stöd för institutionerna Bygg- och miljöteknologi och LTHs kansli

Pia Larsson
Bitr Personalchef

Tel: 046 - 222 38 37
Mobil: 072-225 61 88
E-post: Pia.Larsson@lth.lu.se

Anne Liljendahl
Rekryteringssamordnare
Tel: 046-222 92 03
E-post: Anne.Liljendahl@lth.lu.se

Handläggare LTHs lärarförslagsnämnder (rekryteringsnämnden och karriärnämnden)
Nämnderna ansvarar för rekrytering och befordran av läraranställningar vid samtliga institutioner vid LTH

Ylva Ollerstam
Personalsamordnare
Tel: 046 - 222 05 36
E-post: Ylva.Ollerstam@lth.lu.se

HR-stöd för Fysiska institutionen och Immunteknologi

Ying Pan
Rekryteringssamordnare
Tel: 046-222 30 09
Ying.Pan@lth.lu.se

Handläggare LTHs karriärnämnd
Nämnden ansvarar för befordran av professor och universitetslektor samt docenter vid samtliga institutioner vid LTH

Besöksadress

LTHs Kansli
Kårhuset, John Ericssons väg 3
Box 118
221 00 Lund
Hämtställe 55 (internt LU/LTH)